На Терминал 2 може да се смени посоката
На Терминал 2 може да се смени посоката

Няма да има сериозни социални трусове и промени в българското общество през следващите 12 години, е моята прогноза. Но ще се задълбочават тенденциите, които наблюдаваме в настоящия момент. Като намаляване на населението в България.
Според ООН през 2050 г. то ще е 5,4 млн. души, а през 2100 - едва 3,8 млн. Страната е с най-висок процент на смъртност в Европейския съюз. За 10 години населението е намаляло с над 426 хил. души, отчита Евростат. Според моята прогноза през 2030 г. броят на българското население ще намалява и ще бъдем под 7 млн. души (7,128 млн. през 2016 г. - бел. ред.). Една от причините е ниската раждаемост. Въпреки подобряването на икономическото положение след кризата от 2008 г. все още говорим за тенденция на застаряване на населението, и то не само в България, но и в почти целия Европейски съюз. От друга страна, не трябва да подценяваме и промените в мисловната матрица и нови ценности на поколенията след нас, за които децата няма да бъдат основна цел в живота.