Кризата в Гърция сериозно разклати перспективата за влизането на България в Еврозоната
Кризата в Гърция сериозно разклати перспективата за влизането на България в Еврозоната

В края на 2004 г. правителството и БНБ подписаха споразумение за въвеждане на еврото в България. В него се предвижда да се следва стратегия "за възможно най-бързо присъединяване" към Еврозоната, като първа крачка е влизането във валутния механизъм ERM II ("чакалнята" на Еврозоната) веднага след приемането на България в Европейския съюз през 2007 г. Крайната цел бе страната да влезе в Еврозоната
2-3 години след влизането в ЕС.
Вече е средата на 2018 г. и от подписването на споразумението е минало десетилетие и половина. Въпреки това обаче България все още не е член на Еврозоната. Тоест желанието за максимално бързо присъединяване не е реализирано. Очевидно има някакъв проблем, поради който страната не е успяла да влезе в Еврозоната. С други думи, не ни искат. Въпросът е защо?

Успешните примери
Няколко нови страни - членки на ЕС, успяха да влязат в Еврозоната. Малта и Кипър - през 2008 г. Но те не са били комунистически страни и не са релевантен пример.