Изкуственият интелект спестява време, пари и човешки ресурс в маркетинговите кампании
Изкуственият интелект спестява време, пари и човешки ресурс в маркетинговите кампании

Изкуственият интелект навлиза все повече в маркетинга и предлага лесни и бързи начини за анализ на огромни масиви данни, автоматично таргетиране на аудиторията и корекция на стратегиите според междинните резултати. Това става благодарение на технологии, имитиращи човешките неврони и доближаващи се максимално до нашия мозък. Те са съчетани с комплексни механизми за машинно самообучение (machine learning).
Очаква се до края на 2018 г. 84% от компаниите да разширят приложението на изкуствен интелект в своите маркетингови стратегии. 74% от фирмите, които към момента са го направили, отчитат над 10% по-голяма удовлетвореност от страна на клиентите си. Три от четири компании, внедрили изкуствен интелект в маркетинга, съобщават за 10% повече продажби на нови продукти и услуги. Данните са на Capgemini.
Автоматизираният анализ и машинното самообучение водят до опростяване на привличането на нови клиенти, продажбите и цялостното обслужване, тъй като са склонни да предвиждат резултатите от кампаниите с по-голяма бързина и точност от човешкия мозък.