Последните две години служители на Райфайзенбанк засадиха 800 фиданки черен бор и смърч в Люлин планина и на Витоша
Последните две години служители на Райфайзенбанк засадиха 800 фиданки черен бор и смърч в Люлин планина и на Витоша

Помагай на хората, за да си помогнат сами - заветът на Фридрих Вилхелм Райфайзен, от чието рождение през 2018 г. се навършват 200 години, е ключов принцип от идентичността на Групата "Райфайзен". Райфайзенбанк (България) съхранява тези ценности и се стреми да бъде една от най-социално ангажираните компании в България.
Водена от тези принципи, през 2009 г. банката стартира уникална благотворителна инициатива, в която служителите определят какви проекти да подкрепи банката и са сред основните дарители на кампанията, участвайки с лични средства и труд.
За изминалите 9 години "Избери, за да помогнеш" е подкрепила 233 обществено значими, социални, здравни, културни и екокаузи с над 2,7 млн. лв. Дългогодишният принос за повече здрави деца, обгрижени възрастни хора, опазени природни забележителности и съхранени български традиции е многократно отличаван - 19 награди като признание за усилията на мениджмънта на банката и най-вече на нейните служители в подкрепа на каузите в кампанията. Една от любимите акции, в която служителите на Райфайзен участват масово, е засаждането на дървета - през последните две години те засадиха 800 фиданки черен бор и смърч в Люлин планина и на Витоша.


Стимулиране на дарителството
"Избери, за да помогнеш" е инициирана както за да бъдат активно включени служителите в избора и управлението на спонсорските и дарителските инициативи на банката, така и за да бъде стимулирано дарителството в обществото. Чрез специално създадената платформа за дарения както вътрешната, така и външната публика могат лесно да осъществят жеста си на подкрепа. Забелязва се тенденцията все повече външни дарители да участват в кампанията - доказателство, че тя се развива и че все повече хора извън банката имат доверие на благотворителната платформа, за да дадат своя принос на най-нуждаещите се.

Часът на банката
Едно общество няма как да се развива устойчиво без образование, а в съвременния свят финансовата грамотност, макар и малка част от образователната подготовка на учениците, е от съществено значение. Тук банките могат да помогнат.
В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност Райфайзенбанк организира инициативата "Часът на банката". За последните две години над 600 ученици от различни възрастови групи получават основни банкови познания. В диалог с експертите от банката, чрез любопитни презентации, интерактивни игри и в приятна учебна атмосфера децата се запознават със семейния и личния бюджет, със съхраняването на парите, с понятията кредит, депозит, дебитна карта, пари в брой, какво е ПИН код, с безконтактното плащане и банкирането онлайн, а не на последно място - как да разпознават фалшивите пари. Управлението на финансите, основните принципи на бизнеса и предприемачеството се оказват особено полезни за по-големите ученици.

Кандидатствайте с проект до 1 август
Повишаването на финансовата грамотност сред младото поколение остава една от водещите отговорни каузи за Райфайзенбанк и през тази година. Предстои и 10. юбилейно издание на кампанията "Избери, за да помогнеш", която ще стартира през есента на 2018 г. и отново ще обхване най-актуалните теми в обществото и ще подкрепи най-нуждаещите се социални групи. Фондации, асоциации, сдружения и болници могат да станат част от "Избери, за да помогнеш", като кандидатстват със своите значими и устойчиви проекти до 1 август 2018 г. А служителите на Райфайзенбанк ще изберат да им помогнат.