Ако човек е решил да започне нещо ново и свое, не е задължително да е стъпил върху руините на нещо, което е разрушил
Ако човек е решил да започне нещо ново и свое, не е задължително да е стъпил върху руините на нещо, което е разрушил

Макар че някои читатели може да приемат този материал за класическа бизнес ерес, това се случва - служители напускат компаниите, в които работят, започват собствен бизнес и не след дълго намират клиент, който всъщност е... бившият им работодател. Еретичното в случая е, че възнамерявам в следващите редове да ви убедя, че това може да е добър сценарий и за двете страни. При това вече далеч не толкова рядко срещан. Така например при голяма част от професиите, свързани с реклама и генериране на аудио- и видеосъдържание, този процес вече на практика е завършен. Налице е преструктуриране на пазара, в който бивши мениджъри по производството на съдържание вече са самостоятелни продуценти. Те работят като подизпълнители за бившите си работодатели, но привличат и други клиенти. Така стоят нещата и при BTL дейностите (търговски промоции, директен маркетинг и др.). Моделът обаче все по-често се прилага и в други сфери - например в ИТ, в счетоводството и в управлението на човешките ресурси.