Сътрудници на "Фесто Производство" получават своите удостоверения за част от професия, връчени от управителя на дружеството Георги Атанасов
Сътрудници на "Фесто Производство" получават своите удостоверения за част от професия, връчени от управителя на дружеството Георги Атанасов

Ние сме водещ завод на концерна "Фесто" за сензори и съединителни кабели. Произвеждаме компоненти за електрически и пневматични задвижвания за индустриална автоматизация с две локации - София и Смолян. През 2017 г. концернът "Фесто" достигна 3 млрд. евро оборот, а продажбите на дружеството в България са за над 133 млн. лв. Екипът ни е от над 900 души.
Дружеството инвестира в обучението и развитието на настоящите и бъдещите си служители, реализира стажантски програми за ученици и студенти, организира ученически практики и осигурява лятна заетост на младите хора в България.

Над 10 години отговорност към образованието
"Фесто Производство" провежда последователна политика на сътрудничество и подпомагане на средното и висшето образование. Вече над 10 години дружеството ни успешно реализира стажантски програми за ученици от професионални гимназии с технически специалности, както и за студенти от техническите университети. Организира редица инициативи, насочени към интегриране на образованието в бизнеса, каквито са стажовете и практиките, Лятната ни академия, дуалната форма на обучение, дните на отворени врати и други събития.

Дуално обучение
Ние сме една от водещите компании в пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България, в чиято основа е "учението чрез работа". През 2016 г. дружеството ни съвместно с други фирми стартира дуалната форма на обучение по специалност "Електрообзавеждане на производството" в ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров", София, през 2017-2018 г. разширихме обучението със специалност "Промишлена електроника", а през 2018-2019 г. се надяваме да реализираме дуалната форма на обучение и в ПГТТ "Христо Ботев", Смолян.

Код "Лятна академия"
От 2017 г. "Фесто Производство" предлага лятна заетост, насочена към ученици от средните професионални училища, студенти от техническите университети и млади хора с интерес към техниката и производствените процеси. Лятната академия е възможност да се види светът на автоматизацията от първо лице, да се докоснат интелигентните инженерни решения, да се научат какви са възможностите за подобрение и усъвършенстване на процесите. Младежите работят на трудов договор за период от 1 до 3 месеца, получават атрактивно възнаграждение, преминават редица фирмени обучения, възползват се от богатия пакет от допълнителни придобивки и имат възможност за включване в различните клубове по интереси. Някои от тях се връщат да работят при нас и следващото лято, а други остават на работа след завършване на образованието си.

Стажове за родни и чуждестранни студенти
Отговорността на дружеството ни към висшето образование се изразява в подкрепа на младите инженерни кадри от страната и чужбина и предоставянето на възможност за съвместяване на образованието и работата. Стажовете за студентите са с продължителност от 3 до 12 месеца и по конкретни проекти основно в инженерните отдели на "Фесто Производство", но и в логистиката, закупуването, финансите и HR. Ежегодно над 20 студенти започват професионалната си кариера като стажанти и имат възможността да подготвят курсови и дипломни работи, както и да бъдат назначени на постоянна работа.

Повишаване на квалификацията на нашите сътрудници
Дружеството ни непрекъснато инвестира в обучението и квалификацията на своите служители. През последните три години 72-ма колеги преминаха успешно 100-часово обучение по част от професията "Техник на преобразувателна и измервателна електронна техника" и получиха удостоверения за професионална квалификация. Чрез тази и други над 240 теми и над 15 хил. учебни часа годишно "Фесто Производство" развива човешкия си капитал, а служителите от своя страна предават придобитите знания и опит на новопостъпилите, стажантите и практикантите, което ни осигурява устойчиво бъдеще и непрекъснато подобрение.