Нужно е доверие и уважение между съдружниците
Нужно е доверие и уважение между съдружниците

Адвокати, архитекти, счетоводители са свободни професии, в които успехът зависи в много голяма степен от професионалните умения и от личните качества. Основният актив на всеки специалист е неговата репутация. Затова, когато няколко професионалисти решат да се сдружат, за да основат съвместна практика, изборът на партньори се прави много внимателно.

Структура на съвместната практика
В нея обикновено няколко партньори организират работата и ръководят екип от професионалисти, които, подобно на служителите в една компания, изпълняват техните указания и получават фиксирано възнаграждение. Партньорите са тези, които задават посоката за развитие, разпределят задачите, привличат клиенти и носят отговорността за балансиране на бюджета. Съответно те получават дял от печалбата и всички други позитиви при успешно изпълнен проект и доволни клиенти.

Политика за кариерно развитие
Добре организираните практики - дори когато екипът е от няколко души - имат ясна политика за кариерно развитие. Още при постъпване на работа партньорите отделят време, за да обсъдят с новия колега какво може да постигне като професионално израстване и в какви срокове.