Много често се подлъгваме, че понеже всички сме във "Фейсбук", следователно всички разбираме как да се оправяме там
Много често се подлъгваме, че понеже всички сме във "Фейсбук", следователно всички разбираме как да се оправяме там

Да, ама не. Този хубав израз се използва доста често в нашия бит. Разбира се, че някои хора ще кажат, че може да се продава без никаква инвестиция в реклама. Дори и обучения се провеждаха на тема "Маркетинг с нулев бюджет". Да, може да имате бизнес, но ако никой не знае, че го имате, как точно ще продавате?
И за да не ми се разсърдите от самото начало, ще кажа, че може да се популяризирате, без да плащате за публикуване или излъчване на реклама. Този бюджет може да е нулев, но ако сте се захванали с бизнес и не калкулирате разходите си за труд и изготвяне на концепции за комуникация, значи нещо не е съвсем наред.
Така че ще се опитам да ви убедя, че с трици маймуни трудно се ловят. Нашият народ казва, че за да продадеш нещо, много думи трябва да похарчиш. И тези думи трябва да се подберат правилно, за да има ефект.