Господин Чернев, вие сте живели в чужбина през последните 18 години. Как изглежда България отвън и отвътре?
- България винаги е била страна със силно изразен характер. Сега ми се струва още по-отворена към света, без да губи самоличността си. България е малка страна с голям потенциал за иновации.

- А бизнесът? Какво е по-различното във вашата индустрия и бизнес климата изобщо у нас и в останалата част от Европа?
- Това, което е общо за всички европейски пазари, са високите изисквания към качеството. Българският потребител става все по-взискателен и това е добре за развитието на целия сектор - от производителите до търговските вериги. У нас потребителят е ценово чувствителен, но не за сметка на качеството.
Това, че сме малка, но креативна държава, има пряка връзка с изискванията на хората към храната. Все по-отчетливо се очертава тенденцията за търсене на свежи, органични, био, безглутенови, суперхрани, диетични продукти.
Правната уредба в България е на много добро ниво и това влияе позитивно на бизнеса.