Изследвания показват, че хората учат повече, когато си сътрудничат, отколкото когато се съревновават
Изследвания показват, че хората учат повече, когато си сътрудничат, отколкото когато се съревновават

Много често тиймбилдингите се натоварват с очакване, което по никакъв начин няма как да се изпълни - че създават и развиват екипи. Просто това не може да се случи за броени часове, колкото и професионално да е организирано събитието. Защото екипи се създават в работата, в реално изпълнение на проекти, когато хората заедно преодоляват проблеми, грешат и успяват. Тиймбилдингът е добро място за бърз ремонт на комуникацията, за изясняване на тактически и стратегически задачи от ръководството.
Какви са предизвикателствата на тази така популярна дейност? Нека разгледаме тъмната страна на това мероприятие, за да се предпазим от грешки.
Първо. Тиймбилдингът работи, когато имаш добър, сплотен екип. Тогава ролята му е да го направи още по-добър. Ако организираме събитие за екип, в който има открити проблеми, били тe междуличностни, или организационни, вероятността да ги задълбочим е огромна. Ако служителите ви работят изолирани, те ще си останат такива и на тиймбилдинга, нищо, че ще ги накарате да се държат за ръце с колегите от другия отдел, за да преминат през въображаема река.