Те имат избор - да живеят тук или другаде по света. Всъщност това не е никак лошо
Те имат избор - да живеят тук или другаде по света. Всъщност това не е никак лошо

Темата за българите в чужбина е от тези чувствителни точки в съзнанието на българина, която е силно заредена с отрицателна емоция. "Другата" България е синоним в някаква степен на неуспеха на българите. Този неуспех да се изгради така системата в държавата, че емиграцията да не бъде подчинена на логиката на оцеляването. За българите в чужбина се говори през няколко основни призми - колко е голяма "другата" България, парите, които влизат от емигрантите в страната, и опит за психологически профил на българската емиграция.


Колко е голяма "другата" България
Би било трудно и несериозно да говорим с конкретни числа за броя на българите в чужбина, тъй като категорична статистика няма. Това отваря територия за една непрекъсната спекулация по темата и често в публичното пространство се хвърлят бройки, които са труднодоказуеми. Всъщност редица доклади и статистики показват, че през последните три десетилетия най-много хора са напуснали страната в края на 80-те години (изселването на българските турци) и през кризисните 90-те години на миналия век.