Христо Пирински
Христо Пирински

Намираме се пред прага на нова индустриална революция, която може да повлияе отрицателно върху развиващите се страни, особено тези, които не са подготвени. Трябва да се подготвим да я посрещнем.
От самото начало на капиталистическата икономика автоматизацията е била нейна движеща сила. Технологичният напредък непрекъснато е разширявал обхвата на дейностите, които могат да се изпълняват от машините. На пазара на труда ние се конкурираме не само помежду си, но и с машините, ангажирани в производствения процес. В резултат на тази конкуренция заетостта естествено се е прехвърляла от сферата на производството към сферата на услугите, където работните места по-трудно се роботизират. Поредицата от научни и индустриални открития в областта на информационните технологии от последните пет години обаче може сериозно да наруши тази тенденция.
През следващото десетилетие се очаква бум на автоматизацията от нов тип в сектора на услугите, който може да застраши милиони работни места. Последните развития в области като обработката на данни (data analytics), машинното обучение (machine learning) и изкуствения интелект (artificial intelligence) неизбежно ще доведат до момент, в който интелигентният софтуер и роботите с общо предназначение ще изпълняват почти всички задачи (когнитивни и физически), които в момента се изпълняват само от хора.