Васил Велев е роден през 1959 г. Завършва със златен медал Техническия университет в София, има и магистърска степен по корпоративно развитие и управление.
Васил Велев е роден през 1959 г. Завършва със златен медал Техническия университет в София, има и магистърска степен по корпоративно развитие и управление.

Господин Велев, започва новият делови сезон - икономиката расте, безработицата е ниска, бюджетът е на излишък. Бизнесът се развива добре в момента - такава ли е и вашата оценка?
- Да, българската икономика се развива успешно. В момента сме във фаза на траен ръст. Всъщност прогнозите ни бяха дори за по-висок ръст на БВП и това, което го ограничава, е недостигът на човешки ресурси. От две години безработица у нас на практика няма, тя е под санитарния минимум. Има остър недостиг на кадри.
Трябва да се използват всички човешки резерви: както вътрешни, в смисъл хора, които са извън пазара на труда, така и външни, а именно облекчаване и подпомагане на трудовата имиграция. Бизнесът отдавна алармира и вече като че ли започва да става ясно, че държавата трябва да облекчи и подпомогне вноса на човешки ресурси. При това както на хора с висока квалификация, така и със средна, а даже и с ниска.