МИЛЕН ГЛУШКОВ е главен финансов директор на "Фадата" от февруари 2018 г. Преди това е бил част от екипа на застрахователната компания ДЗИ от началото на 2010 г. като директор на дирекция "Финанси", а от декември 2013 г. като изпълнителен директор "Финанси и риск" и член на управителния съвет на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД.
МИЛЕН ГЛУШКОВ е главен финансов директор на "Фадата" от февруари 2018 г. Преди това е бил част от екипа на застрахователната компания ДЗИ от началото на 2010 г. като директор на дирекция "Финанси", а от декември 2013 г. като изпълнителен директор "Финанси и риск" и член на управителния съвет на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД.

- Господин Глушков, от ИТ перспектива какво е бъдещето на застрахователите?
- Застрахователните компании са консервативни в добрия смисъл на думата, но това, което наблюдаваме през последните години, ги кара да излязат извън зоната си на комфорт и да се променят много по-бързо от преди. Регулаторните и пазарните промени стават все по-динамични, особено на развитите пазари, където първо навлизат новите конкуренти, променящите се клиентски навици и очаквания. Клиентът е все по-взискателен, иска да бъде обслужван бързо, по възможност онлайн или през мобилния си телефон, да бъдат отгатвани нуждите му и да получава добри ценови оферти. Същевременно застрахователите имат и ще имат все повече възможности да следят поведението на клиента и да базират цената си на индивидуалните му поведенчески и здравни характеристики. Тези регулаторни и бизнес промени усложняват изискванията към системите на застрахователите, правят задължителна тяхната адаптивност и отвореност към външни данни и интеграции, а използването на данните за клиентите се превръща във възможност и за двете страни.

- Новите технологии повишават или понижават рисковете?
- Да, друга съществена промяна е свързана със същността на риска, който застрахователите покриват вследствие на новите технологии. Пример за това може да бъде един автономен автомобил и фактът, че основният риск - човешкото поведение, вече не е фактор при неговото управление, а след няколко години това ще започне да навлиза масово. В имущественото застраховане застраховането на един "умен дом", в който всички устройства са свързани и собственикът му може ги да следи непрекъснато, е подчинено на различни правила и по-малко рискове, сравнено с обикновена къща, но и в двата примера предизвикателството пред застрахователите е да се запази нуждата от застраховане. За някои продукти това ще се случи, но други ще изчезнат или ще се променят съществено.
Навлизащата изключително бързо дигитализация на процеси и взаимоотношенията с клиенти и посредници също вече е тук и основна роля за нея освен клиентските очаквания играят и създаваните нови компании, които базират модела си на изцяло онлайн общуване с клиенти, изплащане на щети за секунди и изцяло безпроблемно клиентско пътуване. Това води до по-ниски оперативни разходи и щастливи клиенти. За класическа застрахователна компания е много трудно да отговори на такова предизвикателство, но всички се опитват, а иновативни софтуерни компании, разработващи цялостни решения, като "Инсис" на "Фадата", им помагаме.

- Кои са характеристиките на суперсофтуера, които могат да ускорят развитието на сектора?
- Застраховането се променя динамично и това кара застрахователите да инвестират в добри софтуерни решения днес, които да превърнат предизвикателствата в предимства още утре. Такива решения трябва да бъдат върху модерна технология, да са адаптивни към променящите се изисквания, лесно да се интегрират, да дават възможност за автоматизация и обработка на клиентските данни за различни нужди. Те трябва да могат да бъдат надграждани с навлизащи изцяло нови решения, базирани на неща като изкуствен интелект, машинно самоусъвършенстване и т.н. При смяната на софтуер всяка компания трябва да изчисти и подобри и старите си процеси, защото, за да бъде ефективна една инвестиция в софтуер, трябва да бъде съпроводена с изчистване на натрупаните в миналото неефективности и проблеми.

- Какви възможности носят поведенческите модели и как мениджърите максимално да се възползват от данните за клиентите, с които разполагат във фирмените сървъри?
- Данните са актив, който, ако се съхранява и използва правилно, дава огромни възможности за приходи и в бъдеще ще бъде съществена част от бизнес модела на всички застрахователи. В България някои застрахователни компании правят първи опити да използват данни и да разработват поведенчески модели, регулаторът също предприе действия в тази посока през последната година, но в Западна Европа това вече е ежедневие. Важно е, за да се възползват ефективно от своите данни, мениджърите на застрахователите да подсигурят тяхното качество чрез въвеждането на политики за управлението им, нива на отговорност и правилните решения за съхранение и използване. Именно тук ние от "Фадата" помагаме, предлагайки изключително модерна застрахователна система, заменяща старите решения.

- Кои са първите клиенти, които се довериха на "Фадата" и вече жънат резултати от направената инвестиция в умен софтуер?
- В България нашата клиентска база включва компании като ДЗИ, "Булстрад", "Лев Инс", "Групама". В чужбина наши клиенти са водещи компании като Swiss re, Zurich, QBE, ADNIC, Globality. Развиваме я през последните повече от 20 години с над 70 имплементации и заедно с нашите клиенти тук и в чужбина получаваме признанието на водещи световни анализатори като "Гартнер" и "Селент", които всяка година оценяват нашия софтуер "Инсис" като едно най-добрите решения за застрахователен софтуер в света.   

"ФАДАТА" стартира през 1990 г., а днес е една от най-бързо развиващите се софтуерни компании в България и един от водещите доставчици на застрахователни решения в световен мащаб. Продуктът на компанията INSIS има над 70 внедрявания в повече от 30 държави в Европа, Близкия изток, Латинска Америка, Русия и Африка. INSIS - платформа за автоматизация и управление на застрахователния бизнес - е спечелил световно признание и е високо оценен от водещи анализатори като Gartner и Celent. Със седалище в Лондон и основен развоен и оперативен център в София, "Фадата" разполага с офиси в Сърбия, Румъния, Великобритания, Германия и Швеция, както и с дистрибуторска и партньорска мрежа в над 30 държави. Сред партньорите на компанията са EY, Charles Taylor InsureTech, Sollers, Infosys и Oracle. През 2015 г. "Фадата" беше придобита от The Riverside Company, глобален фонд за дялово инвестиране, и британската компания Charles Taylor plc., глобален доставчик на застрахователни услуги. През 2017 г. "Фадата" разшири възможностите си за предлагане на услугите в застрахователната сфера, като придоби немската софтуерна компания Impeo. Страстта нa "Фадата" са технологиите, а нашата цел е да дадем възможност на застрахователните компании да предлагат възможно най-качествените и съвременни услуги на своите клиенти - персонализирани, гъвкави и интуитивни застрахователни продукти.