Кърджали се радва на енергоспестяващо осветление с пари от правителството
Кърджали се радва на енергоспестяващо осветление с пари от правителството

Собствените приходи на общините в България са 2,2 млрд. лв., докато трансферите от държавата към местната власт са на стойност 3,5 млрд. лв. през 2017 г. Това сравнение достатъчно ясно илюстрира колко силно зависят общинските финанси от държавния бюджет. През последните години в България усилено се говори за фискална децентрализация, но въпреки това публичните финанси остават едни от най-централизираните в Европа. Регионалното развитие у нас по правило се възприема като работа на правителството, а не на местната власт.
Когато общините разглеждат проблемите на местния бюджет, дискусиите най-често остават в счетоводни рамки: какво е събрано, колко ще даде държавата, колко ще се похарчи. Рядко се поглежда през призмата на регионалното развитие, тоест каква е връзката между общинската фискална политика и оживлението, икономическия растеж на едно населено място. Тук се корени разликата между чисто административното мислене, което просто изразходва някакви публични средства, и мисленето, в което има известна доза предприемчивост. Общината никога няма да бъде предприемач в смисъла на откривател, но тя може да работи в условия, в които инициативността се възнаграждава, включително с бюджетни приходи.