В най-развития ни аграрен регион - Добруджа, топлолюбивата лавандула вече измества нивите със зърно
В най-развития ни аграрен регион - Добруджа, топлолюбивата лавандула вече измества нивите със зърно

Глобалните проблеми рядко пораждат масова реакция в света на бизнеса, потънал в потока на ежедневните задачи. Различно стоят нещата, когато е известно какво, къде и кога може да се загуби и спечели. Вече се разработват сравнително подробни модели за България, описващи ефектите от климатичните промени за конкретни отрасли и региони през следващите десетилетия. Адаптацията към измененията на климата става европейски приоритет и публичните мерки няма да закъснеят. Ще разпознае ли и бизнесът знаците на времето?

Наслагващи се кризи
В момента се изготвя национална стратегия за адаптация към промените на климата, в която официален консултант е Световната банка. Чуждестранните експерти моделират ефектите от възможните климатични промени върху икономиката и ключовите є сектори според песимистичен, оптимистичен и очакван сценарий. Резултатите тепърва ще се публикуват, но и предварителната информация говори достатъчно.
Повишението на температурите в България вероятно ще е по-изразено от средното за света. Един от песимистичните сценарии предвижда 2оС глобално затопляне до средата на века и 4оС до 2100 г.