ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ започва своята кариера в OMV България като регионален мениджър през 1999 г., а в периода от 2002-2004 г. поема цялостното управление на веригата бензиностанции на компанията в страната.
ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ започва своята кариера в OMV България като регионален мениджър през 1999 г., а в периода от 2002-2004 г. поема цялостното управление на веригата бензиностанции на компанията в страната.

Господин Величков, казвате, че основата на успешното развитие е качественото и адекватно образование. Какво липсва на българското образование, за да е конкурентоспособно? Какви са впечатленията ви при подбора на кадри за вашата компания?
- Без съмнение доброто образование е важна основа за бъдеща кариера и развитие на младите хора независимо от сферата и естеството на работата. Успешното им интегриране в бизнес средата предполага съвременни методи и практики на обучение, които да развиват способността им за справяне в реални ситуации, да интерпретират получената информация, така че тя да им бъде полезна в бъдещата работа. Но всички трябва да са наясно, че образованието не приключва в университета. Важно е да осъзнаваме, че сами трябва да положим усилия, за да станем по-добри. Мисля, че точно тук се спъват много от младите хора, които навлизат на пазара на труда и не осъзнават, че всички ние продължаваме да учим всеки ден от всяка ситуация и човек, с когото се срещаме.