Може ли професионалното образование да стане престижно?
Може ли професионалното образование да стане престижно?

Няма нужда всички да са висшисти, нито ще има къде да работят, а цели отрасли ще останат без необходимите им умения. А те по принцип би трябвало да се придобиват в модерното и практично професионално образование. Засега обаче то не дава това, което е нужно на бизнеса. Защо е така?
Истина е, че през последните години политиките в сферата на образованието все повече се съсредоточават върху подобряването на условията в професионалните училища и сближаването им с реалната икономика. Развива се и моделът на дуалното образование, при което учениците от горните класове прекарват част от учебното време, работейки във фирми от бранша, за който се подготвят. То има сериозни традиции в Германия, Австрия, Швейцария, но не и в България. Там, където у нас се провеждат пилотни проекти с помощта на водещи фирми или търговски камари, те имат успех. Но примерите все пак не са толкова много.
Разминаване между желания и резултати има и при структурата на предлаганото от професионалните училища и структурата на пазара на труда.