НЕДОСТИГ НА РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА (2004-2018 Г.)
НЕДОСТИГ НА РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА (2004-2018 Г.)

Когато силно вярваме в непреходността на своите умения, няма как да искаме да се учим. В следващите години и през целия живот. Ето това е един от големите проблеми на бизнеса, когато недостигът на труд засяга все повече сектори в българската икономика. Изчисляваният от Евростат общ показател за индустрията показва, че през второто тримесечие на 2018 г. рекордните 44% от българските предприятия посочват липсата на подходящ труд като фактор, който ограничава дейността им. Сред тях 33% са в промишлеността, 21% - в услугите, 38% - в строителството, и 24% - в търговията, според данните на НСИ от август, които обобщават последните шест месеца. Няма стойност, която да не е рекордна (моля, вижте графика 1).
Истина е, че правителството направи някои важни стъпки, за да намали количествения недостиг на труд, като облекчи процедурите за внос на работници от страни извън ЕС. Но като имаме предвид, че България се конкурира за тези работници с още 27 страни - членки на ЕС, а и с редица държави извън него, перспективите за трайно решаване на проблема през миграционната политика не изглеждат обещаващи.