Има пряка връзка между работното време, щастието и ефективността
Има пряка връзка между работното време, щастието и ефективността

Ние и гърците работим най-много в Европейския съюз - с цели 3 часа над средните 37 на седмица за общността. А известните със своето трудолюбие северни народи, като датчани и холандци, полагат платен труд само 34 и съответно 32 часа на седмица. Именно тези страни водят класацията за най-щастливите хора. Позитивна корелация между щастието и по-кратката работна седмица наистина има и може би неслучайно ние и Гърция се нареждаме на последните места в ЕС по индекса на щастие. Поставяме темата на масата и чакаме да видим коя българска компания първа ще дръзне да се присъедини към eвропейското движение за по-кратка работна седмица при същото заплащане. Кой е българският мениджър, който ще направи себе си и служителите си по-щастливи, а компанията си - по-продуктивна и конкурентоспособна? Кой ще постави началото на тази належаща промяна, която ще се отрази положително на цялата ни икономика, обществото и околната среда. Този, който го направи пръв, не само ще стане предпочитан работодател, а мениджър звезда - търсен и желан участник за семинари, форуми и медии.