Лоран Пуше-Котийю
Лоран Пуше-Котийю

- Господин Пуше-Котийю, водещите здравни застрахователи по света как променят продуктите си и кое е новото в тяхното пазарно поведение?
- Като цяло застрахователите в глобален мащаб полагат усилия за изграждане на нов тип клиентско ориентирани взаимоотношения с потребителите и да бъдат възприемани по-скоро като партньори, а не само като "платци на застрахователни обезщетения". В контекста на здравното застраховане това означава да се интересуваме и от благосъстоянието на клиентите, а не само от разходите за медицински грижи. Ако успеем да изградим взаимоотношения с клиентите чрез предлагане на услуги с добавена стойност, които на първо място да включват начини за предотвратяване на заболявания, ще имаме печеливша ситуация и за двете страни. Застрахователите постигат това чрез оформяне на все по-широк комплекс от услуги в добавка към основния застрахователен продукт, много от които се предоставят от независими експертни доставчици и са улеснени от мобилните приложения.

- Бихте ли ни дали пример за такъв тип услуги?
- На първо място те са свързани с оценка и проследяване на здравето и благосъстоянието. Активни услуги за подобряване на здравето като практически програми за отказване от тютюнопушенето, финансова помощ за членство във фитнес, намалени такси като компенсация при участие в спортни състезания и др. В същото време по-добър достъп до здравни специалисти, което често означава по-бърза диагностика и достъп до правилните съвети за успокояване притесненията на клиента: 24-часови телефонни консултации, предлагащи достъп до медицински сестри, консултанти или лекари, видеоконсултации (телемедицина), онлайн изписване на рецепти и доставяне на лекарствата по домовете. Повече информация за доставчиците на медицински услуги - онлайн платформи за оценка (от типа на TripAdvisor), в които се натрупва оценка на резултатите от въпросните доставчици, споделяне на мнения на пациенти, второ медицинско мнение.

- Забелязвате ли значителна промяна в бизнес модела на успешния застраховател?
- Нуждите на нашите клиенти и на средата, в която работим в световен мащаб, стават все по-сложни. Докато в миналото застрахователите може да са се опитвали да развият някои от горепосочените услуги със свои собствени ресурси, в наши дни повечето разчитат на независими експерти, за които са убедени, че ще предоставят правилната услуга на техните клиенти където и когато се нуждаят от тях. Става дума по-скоро за осигуряване на "обгрижващо" преживяване, отколкото за предоставянето на самите услуги.

- Какъв е най-големият мотиватор за тази промяна?
- Очаквам концепцията за интернет на нещата да доведе до увеличение на достъпа до свързаните медицински устройства, които от своя страна са свързани с мобилни приложения, и това в крайна сметка някой ден да започне да оказва влияние върху вноските, плащани от клиентите за здравната им застраховка. Например можем да си представим как човек, който следи нивото на сърдечния си ритъм, на холестерола или инсулина, или броя стъпки, които изминава всеки ден, получава намаляване на вноската си въз основа на личните си статистики. Това е подобно на случващото се в автомобилното застраховане, където се предлагат продукти тип "плащай, както шофираш", които възнаграждават добрите водачи въз основа на поведението им на пътя. По отношение на условията по здравните застраховки бихме нарекли този принцип "плащай, както живееш".
Напредъкът в медицината ще продължи да води здравното застраховане напред. Основната ни цел ще бъде все повече да се фокусираме върху това, от което се нуждае най-много клиентът, както и да му го предложим на достъпна цена.