МИРОСЛАВ ВИЧЕВ е главен изпълнителен директор на платежния и картов оператор БОРИКА
МИРОСЛАВ ВИЧЕВ е главен изпълнителен директор на платежния и картов оператор БОРИКА

- Господин Вичев, следващата година БОРИКА ще навърши 30 години. Каква е рецептата ви за успех в модерната платежна индустрия?
- Всяка европейска страна има компания от рода на БОРИКА. Успехът ни е силно свързан със способността да балансираме между интересите и да успеем да обслужваме еднакво добре всички участници на пазара - големи и малки банки, Българската народна банка, правителството, небанковите институции и крайни клиенти.

- Какви са най-големите промени във финансовия сектор, които протичат в момента?
- Нови регулации предизвикаха по-сериозно разчупване на пазара. Втората платежна директива на Европейския съюз - PSD 2, наложи на банките да предоставят платежните си услуги и на трети страни.
Това са например финтех компании, които се регистрират като платежни институции, без да са банки, и искат да предлагат директно на крайните клиенти този тип услуги, които по принцип са предоставяни от банките. Може да са чуждестранни, но има и български. Може да бъде малък бизнес - стартъпи, които решават, че ще предложат на хората някаква платежна услуга по-добре от една банка. В същото време те използват отзад банковата инфраструктура.
Води се борба за крайния клиент и за това кое мобилно приложение ще стартира той на телефона си - дали банковото, или някое друго, дали една карта ще използва, или друга… Това е нормален конкурентен пазар. На нашия пазар предстои да има изобилие от играчи, не по-малко от това на чуждестранните пазари. Също толкова успешно "трета страна" може да бъдат и социалните мрежи.
В тази среда банките, от своя страна, се стремят да задържат конкурентни позиции и да съчетаят своя опит с финтех фирмите. БОРИКА на практика е най-старата финтех компания в България. Тя сега помага на банките в новото предизвикателство да изградят изискваната от тях платежна инфраструктура за третите страни. Някои от тях са по-подготвени, други по-малко.

- Какви възможности носят новите технологии в разплащанията?
- Възможностите идват най-вече от мобилните устройства, които са в ръцете ни по цял ден. Както и от сериозната ни ангажираност със социалните мрежи, които имат амбиции постепенно да предоставят и финансови услуги. Обвързването на хората с компании като Google, Apple и Facebook води до това, че стоейки в техните среди по цял ден, те стават склонни да изпълняват чрез тях и някаква част от финансовото си обслужване за ежедневието. Разбира се, трябва да мине много време, докато поискаме ипотечен кредит от тях или се решим да направим някаква сложна документарна трансакция.

- Какви са основните развития в областта на разплащанията, които очаквате в близкото бъдеще?
- Присъствието на финтех компаниите е основното, което ще има влияние. Безконтактните и мобилни плащания са достатъчно разпространени, но все още ги правим с карта, невинаги използваме телефона. Предстои да се появяват бързи и незабавни плащания директно чрез телефона. При тях парите трябва да минат за няколко секунди от една сметка в тази на друга банка или в различни точки на Европа. Ако до момента банковата карта стои в основата на опита на клиента с търговците, в бъдеще ще има и друг начин - телефон към телефон, без да участва задължително картата в този процес. Скоро ще навлезе и регламентът, според който институция като нас, БОРИКА, ще може да пази при себе си съответствие на телефон и IBAN и разплащането да става по този начин. Регламентът за instant payments вече излезе в Европа и в момента е опционален. У нас провеждаме разговори с банките как да започнем изграждането на този тип услуги. Те биха довели до нов вид плащания от крайните клиенти, обикновено доста по-динамични и лесни.

- В каква насока ще се развива БОРИКА?
- През последните години БОРИКА е оператор, който осигурява левови разплащания и удостоверителни услуги с електронни подписи. Сериозно развитие търпи софтуерната ни дивизия, която за една година стартира разработката на 4 нови стратегически продукта, сред които Облачен квалифициран електронен подпис и Решение за отворено банкиране.
По отношение на картовия бизнес през 2017 г. стартирахме мащабен и дългосрочен проект, който ще модернизира цялата банкова инфраструктура и ще промени качествено картовите разплащания у нас. Проектът обхваща процесите по издаване и приемане на карти на различни устройства, предотвратяване и разкриване на измами в реално време, електронна търговия, мобилен портфейл и токенизация.  
Наред с това през 2018 г.
БОРИКА беше лицензирана като платежна институция. Тя подпомага държавата, като извършва плащанията на гражданите пряко към НАП, Агенцията за пътна инфраструктура, в БНБ. Ние предоставяме инфраструктура на крайните клиенти, която е много евтина и работи директно за хората.
Не на последно място чрез нас банките създадоха първата българска Национална картова схема Bcard, която започна работа, предлагайки българска карта за плащане като алтернатива на международните. Продуктът е много по-евтин и нискорисков, а в същото време амбицията е с тази карта клиентите да могат да извършват множество разнообразни плащания - в градския транспорт, на вендинг машини, толтакси, такси към държавата и др.

- Как виждате ролята на БОРИКА след 5 до 10 години?
- За нас има голямо значение дали България ще приеме еврото, доколко ще запази някои местни платежни услуги или ще използва европейски такива. За тези неща е все още рано да се говори, защото е трудно да се предвиди как ще се случат. Но докато левът е основното средство за разплащане, със сигурност нашата роля ще бъде централна, както досега.
Както вече споменах, в близките години стратегическа област на развитие ще са незабавните плащания. БОРИКА ще се включи активно в този процес и ще има основополагаща роля, управлявайки платежна система с окончателност на сетълмента.
Друго ключово направление са проектите за електронна идентификация, в ролята ни на доставчик на удостоверителни услуги.  
Във всички тези проекти има много неизвестни, но едно е сигурно - те ще са двигател на цялостно технологично обновление.