Заплатите се покачват и има все по-изразени очаквания за продължаващо увеличение и на заплати, 
и на цени
Заплатите се покачват и има все по-изразени очаквания за продължаващо увеличение и на заплати, и на цени

Парите в обращение към края на септември 2018 г. достигнаха 16,6 млрд. лв., сочи месечният баланс на управление "Емисионно" на БНБ. От създаването на валутния борд преди повече от 20 години никога досега толкова много пари не са се въртели в нашата икономика. На годишна база левовете в обращение се увеличават с над 10%, а за период от две години - с близо 25%. Паричният режим в момента търпи значителни размествания, които следва да се оценят и своевременно отразят в стопанските решения на българските домакинства и фирми.
Какво носи увеличеното количество пари в обращение? Закономерна последица е инфлацията на цените на потребителския пазар, защото повече пари "преследват" същото количество стоки и услуги. Действително общото ценово равнище се покачва, като през август НСИ установи 3,5% поскъпване спрямо същия месец на предходната година. Трябва ли бизнесът да се страхува и да взима превантивни мерки? Отговорът зависи от конкретния сектор. Промишлеността по правило извлича облаги от умерената инфлация - както, разбира се, и длъжниците в местна валута.