Николай Логофетов
Николай Логофетов

- Господин Логофетов, технологиите и милениум поколението как променят застраховането?
- Застрахователната индустрия с все по-бързи темпове навлиза в дигиталната ера. Над 60% от застрахователите в глобален мащаб залагат на иновативни стратегии, които обхващат всички сфери на дейност: обслужване на клиенти, процеси, продукти, продажби, маркетинг и др. Милениум поколението е друг тип клиент. Афинитетът към технологиите влияе на навиците им за пазаруване и на желанието им за бърз достъп до информация. Те купуват продукт или услуга, които са модерни, персонализирани и може да ги получат с един-два клика на телефона или таблета. Други фактори, които силно влияят върху сектора, са капиталовите изисквания и новите регулации за сигурността и защитата на данните, които изискват от застрахователите доста инвестиции.

- Как оценявате партньорството си със световната застрахователна група AXA и кои са конкретните ползи за българските ви клиенти?
- Стратегическото партньорство с глобалната застрахователна група АХА ни дава възможност да бъдем от по-голяма полза за клиентите си, предоставяйки им ексклузивни, модерни и всеобхватни здравни решения не само в България, но и в цял свят. Чрез "Здраве без граници" покриваме обширен диапазон рискове с максимално високи лимити на годишна база - от 500 хил. до 2,5 млн. евро, и осигуряваме на клиентите си най-висок клас услуги, експертна лекарска грижа и внимание, без да губят време и да се притесняват за плащания навсякъде по света. В началото на годината разширихме съществуващия корпоративен пакет "България Здраве", като включихме в него програма за подпомагане на служители в партньорство с AXA ICAS International. Програмата дава възможност на работодателите да погледнат отвъд традиционната здравна застраховка, да разширят общото благосъстояние и подобрят здравето на хората си в решаването на широк кръг от проблеми, породени от депресия, изтощение, стрес, некоректно отношение или загуба на близък човек. Вярвам, че това наше партньорство наистина може да промени фокуса и визията на компанията в бъдеще, като едновременно е и предпоставка за запазване на клиентската удовлетвореност на възможно най-високо ниво.

- Какви бяха последните 12 месеца за застрахователна компания "България Иншурънс" и коя беше основната тенденция, от която се възползвахте?
- Бих ги определил като доста динамични. В началото на 2018 г. стартирахме с цялостна промяна на корпоративната идентичност на компанията - вече сме Застрахователна компания "България Иншурънс". Променихме организационната структура - оформиха се нови екипи и функционалности, обновихме голяма част от продуктите, пуснахме нови и по-атрактивни услуги. Възползвайки се от устойчивия тренд на пазара за нарастване на дела на имуществените, здравните и финансовите застраховки и през настоящата година, "България Иншурънс" продължава да бъде един от лидерите в здравното застраховане с пазарен дял 23% и ръст в продажбите над 7% към август т.г. Компанията също така отбелязва значителен ръст от 31% при имуществените застраховки, както и 84% ръст в продажбите по разни финансови загуби.

- В момента коя е най-търсената ви застраховка и с какво си обяснявате това?
- Безспорно това е "България Здраве" - нашият корпоративен пакет от допълнителни здравни услуги, което до голяма степен се дължи на някои слабости на обществената здравна система и неяснотите около предстоящата здравна реформа. Работодателите осъзнават ползите за себе си и служителите си както в частта превенция на заболяванията, така и предоставянето на качествена здравна услуга посредством здравното застраховане. Към момента продуктът ни се ползва от повече от 50 хил. служители в над 320 големи корпоративни клиенти и около 650 малки и средни фирми от различни икономически сектори.