МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА CARGILL БЪЛГАРИЯ И ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪР НА ЦЕНТЪРА ЗА СПОДЕЛЕНИ БИЗНЕС УСЛУГИ НА CARGILL В СОФИЯ ОТ 2015 Г.
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА CARGILL БЪЛГАРИЯ И ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪР НА ЦЕНТЪРА ЗА СПОДЕЛЕНИ БИЗНЕС УСЛУГИ НА CARGILL В СОФИЯ ОТ 2015 Г.

Едва ли има някой, който да не е забелязал бума на информационните технологии, изнасянето на бизнес услуги и сектора на споделените услуги. Към момента в тази сфера у нас работят над 60 хил. души, като непрекъснато се откриват нови работни места. За последните близо 10 години обаче този сектор създава не само нови работни места, което е важно за икономиката ни, но и нови добри бизнес практики от гледна точка на управлението и развитието на персонала. Има много добри примери за компании, които насочват усилията си именно в този аспект - и Cargill България е една от тях.
От октомври 2018 г. компанията има над 1100 служители, като само в нейния Център за споделени бизнес услуги в София, който две години подред е отличаван за най-добър център за споделени бизнес услуги в страната от Българската аутсорсинг асоциация, има повече от 1000 души. Това число е доста мащабно за редица компании не само в този бранш, особено когато е постигнато за по-малко от четири години. И въпреки трудностите, които среща всяка компания в процеса на толкова бърз растеж, фокусът на Центъра неотменно стои върху неговия най-ценен актив - неговите служители.
Първото нещо, което прави впечатление, когато влезеш в Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в София, е, че всичко в него е изпълнено по най-висок международен стандарт - както самата сграда със съответното є офисно пространство, така и интериорните решения - мебели, офисни съоръжения и допълнителни такива, които са предназначени за комфорта на служителите в работните часове - например зони за почивка с мека мебел, пуфове, широки тераси с неповторима гледка към Витоша. Офисът на Центъра е пример, че и през 2018 г. в България продължават да ни впечатляват проекти, изпълнени чрез заложени високи критерии. Макар и понякога да сме свидетели на "побългаряване" на добри намерения и световни практики, тук това категорично не е случаят. Нещо повече, в Cargill стандартите не се отнасят само до външния вид на офиса, а са подчинени на най-строги предписания за безопасност и възможно най-добри условия на труд.
"В България има държавен стандарт, касаещ физическите условия за работа (нива на шума, пространство на човек, температура, климатизация на помещението и пр.), но ние държим нашите условия да надвишават многократно тези предписания - споделя Методи Георгиев. - За нас е много важно хората ни да се чувстват безопасно, спокойно и комфортно в обстановката и в средата, в която работят. Говоря не само за пространствената офисна обстановка, но и за човешката среда - колектив и начин на работа."
Наличието на стандарт за работната среда дава ясно послание, че компанията приема грижата за служителите си като задължително изискване към себе си, с което не прави компромиси. В българската корпоративна сфера това понякога е привилегия, която само най-осъзнатите и най-напредничави компании могат да си позволят.
Центърът оперира в София от 2014 г., за да достигне до над 1000 души през 2018 г. Това е резултат от добре режисираните и изпълнени миграции на бизнес процеси на Cargill в ЕМЕА (Европа, Близкия изток и Африка) към софийския център и последвалата добра съвместна работа между българските екипи и тези в Европа. Центърът покрива 4 основни направления, в които предоставя професионални услуги с добавена бизнес стойност: финанси, човешки ресурси, транспорт и логистика и стратегическо снабдяване. Компанията дава на млади специалисти възможност да задълбочат познанията и опита си, като усвоят практики и умения в конкретната област на международно равнище и в международна среда.
Компанията привлича специалисти не само с допълнителните придобивки към възнаграждението, които присъстват в немалко от компаниите от сектора (като топли напитки, свежи плодове, карта за спорт, допълнително здравно осигуряване и т.н.). Специалистите са привлечени най-вече от перспективността на работата в Cargill, която има два основни аспекта. Първият е, че разнообразните им бизнеси обхващат широк спектър от индустрии, географски области и сфери на дейности, а за служителите това е опит и възможност да растат лично и професионално. Вторият е, че служителите знаят, че те играят съществена роля в бизнес стратегията на компанията и че се инвестира много в тяхното обучение и развитие. За повечето служители на Центъра Cargill не е първата работа, като те често вече имат няколко години практика в конкретната сфера. За компанията обаче е важно тези знания и умения да бъдат надградени. В този смисъл компанията инвестира сериозно върху това да предоставя различни видове обучения на служителите си. От тези за новопостъпили, през такива за допълнителни технически знания, свързани с надграждане на оперативните компетенции, до такива, които са свързани с т.нар. меки умения. Това са презентационни умения, умения за водене на преговори, обслужване на клиенти, както и умения, свързани с израстването на хората като мениджъри.
Последните са особено важни за Центъра, тъй като само за изминалата година 70% от отворените мениджърски позиции са били заети с вътрешни повишения. Числото ясно сочи, че компанията подготвя и обучава собствено поколение мениджъри, от които има силна необходимост предвид бързото си разрастване. В резултат хората, постъпили в компанията, имат реална възможност в кратки срокове да се развият до следващото си кариерно ниво, а от друга страна - самата компания създава собствени ръководни кадри, което пък влияе благотворно на цялостното развитие на сектора.
"Не само професионалното, но и академичното обучение на специалистите в сферата на споделените бизнес услуги е много важно, а в България все още няма достатъчно добро такова", споделя Методи Георгиев, който активно работи по създаването на MBA програма към едно от най-елитните висши учебни заведения в страната. Целта на програмата е тя да е с фокус върху управлението на бизнеси за предоставяне на услуги и той се надява да е активна до началото на следващата учебна година.
С визията и програмите на компанията за дългосрочно развиване на служителите си Cargill България далеч не прилича на място за "временна заетост", с каквато понякога свързваме IT и BPO (изнесените бизнес услуги) сектора. Работата на смени с възможност за ангажираност на непълно работно време, които предлагат някои от големите аутсорсинг фирми у нас, правят сектора атрактивен за студенти, които искат да подпомогнат следването си, но не особено привлекателен за хора, които търсят перспективно кариерно развитие и добър баланс между работа и личен живот. Именно тук е съществената разлика на Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в София - там не се наема "работна ръка", а хора, които имат готовност да приемат сериозно професионално предизвикателство с потенциал за кариерно развитие, и то в условията на нормална работна седмица.