Васил Мирчев
Васил Мирчев

Господин Мирчев, как преди 20 години усетихте, че е назрял моментът за такъв тип медия?
    - Тогава нещата бяха много по-различни, имаше дефицит на всякакви продукти и услуги и едно от нещата, които нямаше на пазара, бяха медии като "Мениджър" - с икономическа насоченост. И на мен самия като читател ми липсваше такава медия. В това видях възможности и смея да кажа, че концепцията, с която стартирахме, и до ден днешен е актуална. Разбира се, днешните читатели са много по-различни и до известна степен адаптирахме концепцията за тях, сега те са много по-взискателни, търсещи задълбочена и професионална информация, анализи на данни, най-нови практики в индустриите и компетентни мнения. Абсолютно съм сигурен, че за такава медия има бъдеще.

- Какво остана непроменено за тези 20 години, в които се промениха и потребителските нагласи, и читателските интереси?
- Същата си остана нуждата на читателя да види добре направен продукт, добре оформен, с добра журналистика. Същата е и нуждата на някои читатели малко да отдъхнат, докато четат. А други - с по-задълбочени професионални интереси - едновременно с почивката имат потребността да следят определени тематики, нови тенденции, икономически новини и бизнес статии за различни пазари. Това, което не се е променило при читателя, е неговото желание за наслада, за добавена стойност към обществото, която той вижда в един продукт.

- Създаването на съдържание може би леко се обезцени?
- Не мисля, че като цяло съдържанието се е обезценило от гледна точка на потребителя. Но се намали стойността на това, което журналистиката произвежда. Не на всяка журналистика, разбира се. Но ако разглеждаме медиите като бизнес, сега има възможност по-лесно да се правят по-добри медии, защото те изпъкват. А читателят цени по-доброто. Но това е свързано с постоянство от страна на медията. И когато тя не прави компромиси, гради по-добра репутация, читателите я търсят повече, имат є по-голямо доверие и така се получава един хубав продукт.

- Как се трупа това доверие и най-важното - как се задържа толкова много години?
- При качеството на продукта не трябва да има никакви компромиси. Ако се окаже, че той не се търси от пазара, по-добре да бъде затворен. Освен това, когато от страна на едно издателство не се правят никакви компромиси, това се отразява на атмосферата в екипа, а по-положителната нагласа привлича и по-добри хора. Когато едно издание е добро, то има повече читатели и лесно намира рекламодатели, които му вярват.

- Как си спомняте началото на "Мениджър"?
- В началото визията на списанието беше по-различна, с времето се усъвършенства и сега вече е много по-улегнала, много по-добра. Рубриките бяха малко по-наивни, а и тогава я нямаше днешната конкуренция, което предопределя развитието на една медия. Сега вече пазарната среда е много по-сериозна и заедно с нея ние израснахме професионално. Преди време бяхме повече мечтатели. Мечтаехме да създадем нещо и то се правеше от хора, които нямаха много общо с журналистиката, нямаха достатъчно опит. Но това не ни попречи, защото се водехме от интереса на читателя.

- Интересът на читателя се променя през годините, но има ли нещо, което смятахте, че ще работи, а не се оказа така?
- Не. Ние следвахме и ще следваме интереса на читателя, но през линията на изграждане на добра култура и на потребителя, и на обществото. Отговорността на всяка медия не е в отстояване на интересите на издателя или на група хора, а в изграждане на ценностна система, която е градивна - още от деца сме учили от нашите родители да бъдем по-добри, по-честни, по-отговорни.

- Какво ви прави впечатление в световния медиен пазар?
- Не е тайна за никого, че електронните медии започват постепенно да изместват печатните. Това е факт, но смятам, че издания като списанията биха оцелели дългосрочно, защото те не са с новинарска насоченост като всекидневниците. Читателят не ги взема в ръце всеки ден, а ги чете веднъж месечно или седмично, воден от някои свои потребности за актуална аналитична информация, както и за развлечение. Когато седне със списание в ръка, човек обикновено си почива. Поне нашето поколение ще има нужда да разгърне едно добре оформено хартиено издание.

- В този ред на мисли не се ли притеснявате от разпространеното мнение, че "хората спряха да четат"?
- Хората никога няма да спрат да четат, защото част от нашата природа е естественото ни любопитство за знания и информация. Спират да бъдат четени конкретни медии, това обаче е различно. Когато един читател не намира материалите, които го интересуват, когато няма доверие на това, което се пише, и на информацията, която получава, естествено, че ще спре да чете този вид медии. Нека вземем за пример възникването на киното. Веднага са се появили предположения, че театърът ще умре - факт е, че и двете продължават да съществуват. По същия начин с развитието на технологиите ще има една част от читателите, които ще ползват повече дигитални медии, но ще си останат и консервативни потребители, които предпочитат книжните. Ние в качеството си на издатели се стараем да се адаптираме своевременно към развитието на пазара, гледайки дългосрочно в бъдеще време. От бизнес гледна точка не се притеснявам в каква посока ще поеме навикът на читателя да търси информация. Защото винаги най-важно ще е създаденото съдържание, а не носителят.

- Какви са трудностите, които един издател среща - натиск, обезкуражаване, липса на таланти…?
- Таланти никога не липсват. На пазара на труда винаги има способни, умели, енергични хора. Не вярвам в това, че няма таланти. Иначе трудностите, ако изобщо ги има, са чисто организационни. А те са налице, когато няма добри мениджмънт решения и добра визия, която изпреварва текущото състояние. Ние сме се развивали съобразно нашия опит и умения да правим бизнес и фактът, че вече съществуваме 20 години, означава, че сме успешни. В контекста на бизнеса мога да кажа, че едно от най-важните неща за съществуването на една медия е тя да създава печалба. Ако едно предприятие не създава здравословна печалба, то е обречено на зависимост от различни фактори. Ако аз работя за компания, която не създава печалба, бих се замислил за своята устойчивост като част от екипа. Винаги бих подбирал компании, за които се знае, че могат да осигурят здравословна печалба. Тогава едно издание, ако говорим за медии, е относително независимо от издателя и от източници на финансиране, които са нетипични за бизнеса. И така се работи по-спокойно, хората имат възможност свободно да разгърнат таланта си, да се реинвестира в технологии, в обучения, в изграждането на стандарти, които определят работната среда и култура.

- Връщам ви на това, което казахте преди малко. Много компании отчитат като голяма трудност намирането на квалифицирана работна ръка. Вие сте на друго мнение, споделете малко повече.
- Способни хора има много. Но е важно как една компания ще позиционира своите политики, особено при пазар като нашия, в който мениджърите намаляват, тъй като немалко хора напускат страната. Условията са еднакви за всички компании и за всички издания в България. Те не са по-добри за една или друга компания, което е добрата новина. И тогава компанията, която има най-бърза реакция, най-правилна дългосрочна стратегия, най-адекватно поведение на заплащане и на вдигане на маржа, успява да привлече точните хора в екипа си. Въпросът е какви избори правиш и как привличаш и задържаш талантите си. Нормален е и глобалният ефект на изтичане на кадри от един пазар в друг. Самият факт, че ние като пазар сме част от Европейския съюз, но и като държава чисто политически имаме ясна ориентация в полза на ЕС, със сигурност ще даде добри дългосрочни ефекти. И в даден момент ще стигнем до фазата, в която повече млади хора ще се връщат в България. От изключителна важност е да осъзнаем, че каквото и да се случва, България има нужда от потребление. Тук остават да живеят хора. Те потребяват - и медийни услуги, и всякакви други продукти. И трябва да има компании и хора, които да ги предоставят. И тези компании, които подберат кадрите си и по-добре управляват бизнеса си, ще просперират.

- Стана дума за млади хора, които евентуално биха се върнали. На вас струва ли ви се, че медийният бизнес би могъл да е стартов бизнес за един млад предприемач?
- Ако говорим за бизнеса изобщо и за младия човек, който иска да създаде някакъв вид продукт, и ако сравним днешния ден със ситуацията преди 20 години, трябва да се отблежи, че преди какъвто и да е стартъп струваше много по-евтино. Сега всяка нова идея би изисквала повече ресурси, не само финансови, за да може да издържи във времето. Но нуждите на всеки пазар са различни в различен исторически период. Съответно винаги може да се иновира и да се стартира някаква нова идея, стига тя да е обмислена дългосрочно и да хваща тренда на нуждите на читателя, ако говорим за медиен бизнес. Казваме критично, че медийната среда не е особено добра от гледна точка на съществуващи медии. А това означава, че възникват възможности за издаване на нови такива, ако те са по-различни като продукт. Когато един млад човек иска да създаде нещо ново на пазара, трябва да има идея и как да го финансира, как да подбере екип и как да управлява хора. Ако не знае как, трябва да знае с кого да се консултира и бързо да трупа тези знания и опит.

- Каква всъщност е отговорността на издателя към екипа му, към читателите, към колегите издатели?
- Основната отговорност на издателя е дългосрочна и тя е издаваният от него продукт да има добавена стойност към обществото. Когато този човек стигне до момента да се отчита пред себе си, пред съвестта си, трябва да може да каже с гордост "Създадохме нещо, с което подпомогнахме обществото". И не на последно място издателят трябва да се гордее с медията си пред своето поколение, пред своите близки, пред страната си. И аз се гордея със списание "Мениджър" и със сайтовете, които създадохме, защото смятам, че като медии подпомагаме добрите практики в бизнеса и се опитваме да ги направим част от нашето всекидневие. Показваме добрите примери и се стремим те да бъдат ролевият модел, като ги популяризираме. На страниците на списанието е пълно с личности, които създават блага за обществото, и хората приветстват такива примери. Когато започнахме издаването на списанието, едно от разбиранията ни за успех на пазара беше идеята, че трябва да се позиционираме не в отразяване на негативното, а в показване на достойни дела и позитивни примери, олицетворени в хора, които водят професионален живот, сбъдват мечти и постигат резултати в полза на обществото. И по този начин реализират промяната към по-добро за всички.