15% от преките инвестиции в чужбина през миналата година са вложени в търговски начинания
15% от преките инвестиции в чужбина през миналата година са вложени в търговски начинания

Дотолкова свикнахме да сме място, в което бизнесът пристига с куфарчета и ноу-хау от чужбина, че когато стане дума за преки инвестиции, често пропускаме да уточним дали са "чуждестранни" - това сякаш се подразбира. Но напоследък нещата се променят. За първите осем месеца на 2018 г. по данни на Българската народна банка нетният обем на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас е 230 млн. евро. Българските инвестиции в чужбина за същия период са на стойност 287 млн. евро.
Това е неочаквано явление за финансово-икономическия ни модел. Може би то е само временно и скоро ще се възцари досегашната закономерност: инвестициите отвън да надвишават в пъти българските зад граница. Но е възможно и нещо друго - да се намираме в началото на нова фаза и тепърва да видим как българските предприемачи масово търсят възможности извън страната.

Българският бизнес тръгва по света
Общият размер на българските преки инвестиции в чужбина към юни 2018 г.