Божидар Божанов е софтуерен инженер, популярен блогър и лектор на технологични събития. През 2015-2016 е съветник за електронно управление на вицепремиера Румяна Бъчварова. Участва в разработката на правителствената стратегия за въвеждане на електронно управление за периода 2016-2020 г. Основател и управител на LogSentinel, компания за информационна сигурност.
Божидар Божанов е софтуерен инженер, популярен блогър и лектор на технологични събития. През 2015-2016 е съветник за електронно управление на вицепремиера Румяна Бъчварова. Участва в разработката на правителствената стратегия за въвеждане на електронно управление за периода 2016-2020 г. Основател и управител на LogSentinel, компания за информационна сигурност.

Често разбираме колко е важно нещо чак когато спре да го има. Такъв беше примерът с Търговския регистър - бяхме свикнали всичко да е достъпно онлайн, да можем да проверяваме актуалното състояние на фирма, без да разнасяме хартиени удостоверения, да подаваме онлайн документи за регистрация и промяна на обстоятелства за дружества.
Докато регистърът не спря за повече от две седмици. И тогава се оказа, че не могат да се осъществяват сделки, че някои фирми не могат да превеждат заплати. Търговският оборот не спря, но беше затруднен заради липсата на регистъра. Регистърът "оцеля" и ни остави важна поука - че публичните регистри са изключително важни и тяхната липса създава хаос. Търговският регистър е един от най-важните, но далеч не е единствен. Други ключови за държавата регистри са Националната база данни "Население", поддържана от ГД "ГРАО", имотният регистър, кадастърът, регистърът на МПС, регистърът на особените залози, кредитният регистър, регистърът на обществените поръчки, регистърът на акционерите към Централния депозитар.