Умните компании осребряват лоялността на своите клиенти
Умните компании осребряват лоялността на своите клиенти

Според Зигмунд Фройд "... религията е огромна сила, която владее най-силните емоции на човека". Подобен паралел може да бъде направен и с програмите за лоялност. Те култивират доверие и взаимодействие, насочени са към персоналните нужди, възнаграждават постоянството. Изискват последователност и отдаденост, приобщават и придават статус, доставят ценни преживявания, удовлетворение и добавена стойност. Емоционалното обвързване с тях понякога стига до фанатичност. Неслучайно с понятието brand evangelists (бранд евангелисти) се описват лоялните потребители, проповядващи вярата в даден продукт или услуга.
Програмите за лоялност се отличават от стандартните маркетингови инструменти по дългосрочния си стремеж за поддържане на удовлетворена и активна потребителска база, която сама да движи успеха на продукта, услугата или бизнеса. Последните проучвания сочат, че е необходима значително по-голяма инвестиция за привличане на нови потребители, отколкото за задържането на съществуващите - доказателство за нуждата от ефективни програми за лоялност, които да генерират дългосрочни ползи за бизнеса.

От медните монети до мобилните приложения
Първите програми за лоялност датират от края на 18.