Езикът ни е даден да търсим 
истината, с всички сили да се стремим към лъча, като използваме думите за упование
Езикът ни е даден да търсим истината, с всички сили да се стремим към лъча, като използваме думите за упование

Случи се да посетя завод за тежка металургия. Докато изслушвах предварителния 30-минутен инструктаж по безопасност, поглеждах към огромната таблица на стената, осеяна с десетки забраняващи, задължаващи, ограничаващи знаци. Повечето от тях не бях виждал никога. Затова с неподправен интерес, какъвто невежият в дадена област обикновено проявява, четях кой знак какво означава: "Забранено влизането без защитни обувки", "Внимание! Опасност от заливане с киселина" и т.н. Случайният посетител се респектира от подобна гледка. Веднага му става ясно, че и най-дребното незачитане на правилата тук, където хилядаградусови топилни пещи клокочат с плътни магмени цветове, може да има смъртоносни последствия.
Скоро след това попаднах на друг вид таблица, която също не бях виждал. В нея МФБАИ (Международната федерация на библиотекарските асоциации и институции) предлагаше 8 начина за различаване на фалшивите от истинските новини в интернет. Връзката беше неизбежна. Справедливо или не, след таблицата в завода тази на библиотекарите ми изглеждаше като скрийншот от безобидна анимация.