- Имаме нужда от разнообразие. Задачата ви е да наемете хора, които се различават един от друг по външен вид, но мислят като мен.
- Имаме нужда от разнообразие. Задачата ви е да наемете хора, които се различават един от друг по външен вид, но мислят като мен.

Независимо дали се вглеждаме в бизнеса, или политиката, ясно е, че живеем във времето на самопрославата. Славата е приравнена на успех и саморекламата се е превърнала в норма. В резултат на това постоянно сме насърчавани да се напомпваме със самочувствие до притеснителни нива. Егото и алфа-инстинктът, твърди Томас Чаморо-Премусич, професор по бизнес психология, често се приемат погрешно за умения и ефективност (поне за известно време). Може би това е и обяснението защо толкова много (некомпетентни) мъже се издигат на лидерски позиции вместо жени, развива теорията си Чаморо-Премусич в скорошна статия за Harvard Business Review.
Да, има десетки книги, статии и проучвания, които ни предупреждават за опасностите на хюбриса. Думата произлиза от старогръцки и означава изключителна гордост и арогантност. Принципно тя показва загубата на връзката с реалността, развиваща се, когато хората с определена власт надценяват силно своите възможности. И да, мнозина от нас са били свидетели как именно нейната противоположност, смирението, вдъхва лоялност, спомага за изграждането и поддържането на сплотен, продуктивно работещ екип и намалява текучеството на персонала.