Най-новият носител на приза "Мениджър на годината" АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ е председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на А1.
Най-новият носител на приза "Мениджър на годината" АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ е председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на А1.

Когато спечелихте приза "Мениджър на годината", казахте: "А1 е компанията, която ми дава възможност да реализирам нещата, в които вярвам". Какво успяхте да реализирате тук?
- Когато дойдох в компанията, акционерите имаха конкретна цел - да променим тенденцията в развитието на компанията. До 2015 г. в продължение на седем години по една или друга причина имаше намаляващо представяне по отношение на финансовите резултати. Те искаха компанията да има ръст и да повиши пазарния си дял. За моя радост, оцениха опита ми в телекомуникациите и ми се довериха да приложа разбиранията си за развитието на компанията: с по-агресивен и директивен подход, с повече нестандартни решения и дори рискове. А в бизнес с 800-900 милиона лева приходи акционерите трудно се съгласяват да поемат рискове. При такива ситуации обикновено се търси намаляване на разходите до стабилизирането на компанията. Но едно от първите неща, които ние направихме преди три години, беше да увеличим разходите за наемане на повече хора, работещи в магазините, колцентровете и техническите звена.