едно е да привличаш работна сила от развиващи се държави в развити и съвсем друго, ако си развиваща се икономика и търсиш кадри отвън
едно е да привличаш работна сила от развиващи се държави в развити и съвсем друго, ако си развиваща се икономика и търсиш кадри отвън

Ако преди време конкурентоспособността на компаниите се измерваше с тяхното технологично обновление, днес тя зависи предимно от това имат ли достатъчно качествени кадри. Все по-често излизат информации, че водещи икономики са изправени пред едно основно предизвикателство - недостиг на работници. Например в Германия в момента според Института за проучване на заетостта липсват 1,21 млн. работници. Подобна е ситуацията и във френската икономика - 40% от работодателите съобщават за трудности при наемането на персонал.
Допреди години проблемите пред българския бизнес бяха свързани с тежката бюрокрация и корупция, сега са изместени от липсата на хора. Редица инвеститори, които искат да дойдат у нас, не се решават на тази крачка поради недостиг дори на нискоквалифицирана работна ръка. Проблем има и за чуждестранните инвеститори, които вече са стъпили на българския трудов пазар. Заради застаряването на населението, ниската раждаемост и емиграцията българите в трудоспособна възраст ще стават все по-малко.
В търсенето на решения една от темите, сложена отново на масата в ЕС, е за кръгова миграция.