Как един творец създава изкуство в среда, в която непрекъснато бушуват скандали - обществени и професионални? Пречи ли това на идеите и работата му, или по-скоро го кара да се съсредоточи?
- На мен не ми е пречило никога, защото скандалите не са някаква новост, те винаги са съществували около нас във всички времена и строеве… Не ме е и стимулирало. Слава богу, става дума за два съвсем различни свята. Да вдигаш скандали и да се занимаваш с изкуство, за мен са различни дейности, които, уви, някои съвместяват успешно.

- Казвали сте, че "живописта е в силата си да направи сложен художествен анализ на времето". Какво е най-натрапчивото ви усещане, анализирайки живота ни днес?
- Изпитвам дълбоко съжаление и разочарование от своеобразното подивяване на обществото - говоря за целия свят, без да съм особен познавач на тези процеси, съдейки единствено по информациите, които достигат до нас. И Европа, уж люлка на високи цивилизации, в момента се държи доста диво.