- Не искам да се променям. Искам всички вие да се промените!
- Не искам да се променям. Искам всички вие да се промените!

Отслабен мениджмънт - така нарекох някои особености в поведението на ключови ръководители, които съм забелязвал в дългата си кариера в различни компании. Става дума за неефективно управление, склонност към избягване на конфликти, слаб контрол.
Всичко това често не се забелязва, но се отразява зле на резултатите. Ръководителите, които така управляват, не са непременно некомпетентни. Напротив - често познават чудесно бизнеса, с тях се работи добре и са харесвани.
"Между 10 и 25 процента от мениджърите на нашата компания реално не управляват", ми каза неотдавна познат HR. А и самият аз добре си спомням как един от вицепрезидентите в областта на човешките ресурси в компанията ни отчаяно възкликна: "Бедата при мениджърите ни е, че твърде често те просто не ръководят!".
Да вземем за пример Джейми, който е мениджър производство (героят е сборен). Той познава добре основните характеристики на продуктите, които екипът му изработва, и се разбира много добре с другите шефове на отдели в компанията.