"Дибла" за един по-красив свят

С над 800 профила на български интериорни проектанти и с многобройни ежегодни събития на национално и световно ниво "Дибла" е най-ползотворното и перспективно място за предлагащите и търсещите интериорни и продуктови дизайнерски решения у нас.
Платформата поставя идейното си начало през 2003 г. като форум за обмяна на опит между ограничен кръг интериорни и продуктови дизайнери. Именно оттук тръгват някои от най-популярните и вече утвърдени български имена в бранша. 10 години по-късно "Дибла" се превърна в средището, където дизайнерите могат свободно и безплатно да се регистрират, да поддържат свой профил с неограничен брой проекти, да се рекламират със своеобразното си портфолио, да участват в конкурси.
Днес популярността на "Дибла" позволява на членовете є да представят работата си пред огромен брой колеги, партньори, конкуренти, инвеститори и крайни потребители. Десетки хиляди уникални посетители месечно безплатно, удобно и лесно разглеждат и сравняват над 3700 (към момента) проекта, избират и се свързват с дизайнери, възползвайки се от функционалността на сайта на платформата (www.dibla.com) и филтрите в търсенето. Най-придирчивите възлагат на "Дибла" провеждането на конкурс по определено задание с цел оптимизиране на време и разходи в подбора на най-подходящия за тях дизайнер.
Събирайки на едно място активните творци в бранша и техните проекти, "Дибла" показва, популяризира и стимулира нивото на интериорния дизайн в България. Тя е единственото място у нас, където проектантите могат обективно да се сравнят с колеги и заедно да се развиват.
"Дибла" отдавна не е само уеб платформа - тя е в основата на всички мащабни и авторитетни събития в областта на интериора у нас. С годишната си партньорска програма "Дибла" предоставя на водещите компании, обслужващи интериорния бранш, възможности за изграждане на нови формални и неформални контакти, лесно, целево и ефективно представяне на информация, продукти и услуги пред най-големите им дистрибутори - дизайнерите.
Една от най-значимите инициативи на платформата е Националният форум за новости и тенденции в интериорния бранш "Дизайнът е повече от хората". Той ежегодно събира 100-те най-успешни и изявени интериорни проектанти в страната с най-утвърдените и доказали се на пазара фирми, за да отбележат заедно постиженията на гилдията, да споделят информация за актуалните новости и тенденции в сферата на интериорния бранш.
За да отбележи и увековечи най-успешните осъществени проекти на родните дизайнери, "Дибла" ежегодно издава каталога "Най-доброто от интериорния дизайн". Луксозното издание със своите над 300 пълноцветни страници и професионално заснети фотографии се разпространява в тираж от 500 броя през цялата календарна година.
Платформата организира още множество събития с различен мащаб и естество - тиймбилдинги, на които среща дизайнерите и бизнеса, изложения, видеопредставяне на интериорни продукти; провежда анкети, проучвания и анализи сред гилдията, ръководи възлагането на конкурси.
Безпрецедентното по мащаб и авторитет национално съревнование за интериорен дизайн Dibla Design Awards е един от най-успешните проекти на "Дибла". Съревнованието демонстрира постиженията и успехите на българския дизайн и дава възможност на гилдията да докаже приноса си за един по-красив свят, по-удобен живот и по-успешен бизнес.
През 2019 г. платформата подготвя разнообразна палитра от нови и ефективни продукти в служба на интериорните творци и на потребителите на дизайнерския продукт. Следете сайта на "Дибла" за най-актуална информация - www.dibla.com.