Господин Хърсев, коя е метафората, с която бихте описали случващото се в икономиката?
- Намираме се в трансцендентална икономика, която не може да бъде обяснена с класическите концепции, защото се развива в рамките на нови тенденции за модерния свят. Вече не може да се говори за единен икономически процес дори и в рамките на интеграционните зони. Бяхме свикнали да говорим за процесите в групата на 20-те, но след последната им среща стана ясно, че бизнесът навсякъде се явява заложник на политиката - срещата завърши с комюнике, в което единственото, върху което всички страни постигнаха съгласие, беше, че няма въпрос, по който да са постигнали съгласие. В ЕС има традиционно разделение между Севера и Юга, а сега вече има и разминаване в посока Изток-Запад. Освен това в рамките на Изтока има противопоставяне на интереси между центъра и периферията. Стана ясно, че няма как да се осъществи бърза икономическа интеграция на прибалтийските страни.