Най-щастливи са мениджърите, учащите,  хората с доходи над 1500 лв.

В тази статия представям основните резултати от проучване, което бе инициирано от сп. "Мениджър" като първа крачка в реализацията на една кауза - превръщането на България в по-щастлива страна.
С тази си инициатива списанието стимулира търсене на българското измерение на едно интелектуално движение, което от няколко десетилетия вдъхновява и увлича учени, граждански активисти, правителства, местни общности в търсене на алтернативни модели на обществено-икономическо развитие, които поставят във фокуса си човека, качеството на живота, благополучието и в крайна сметка неговото щастие като цел на общественото развитие и интегрален измерител на прогреса.
Тази кауза се зароди в периферията на модерния свят, в Кралство Бутан, през далечната вече 1972 г. и роди концепцията за брутното национално щастие като измерител на устойчив прогрес на едно общество в замяна на фетишизирания брутен вътрешен продукт (БВП).

Основните постулати на тази философия са:
- устойчиво развитие;
- съхраняване на културните ценности и общностни идентичности;
- опазване на околната среда;
- установяване на ефективно управление.