Процесът по набиране на финансиране на БФБ отнема средно между 
6 и 9 месеца
Процесът по набиране на финансиране на БФБ отнема средно между 6 и 9 месеца

Българската фондова борса остава сред малкото в Централна и Източна Европа, които така и не направиха голямото възстановяване на позиции след глобалната финансова криза. Основният индекс SOFIX, който в най-добрите си времена надхвърли 1900 пункта, все още не може да постигне и половината на този резултат. Дневните обороти рядко надхвърлят 2 млн. лв., а новите листващи се компании на нея се броят на пръстите на ръката. Единственото по-значимо събитие, което оживи търговията на борсата през последните години, бе появата на първия български борсово търгуван фонд (Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF). Той позволи лесна експозиция на инвеститорите към компаниите от основния индекс SOFIX и индиректно доведе до ръст на показателя от близо 50% в рамките на 10 месеца след стартирането му. Благоприятният ефект от фонда обаче беше ограничен и през цялата 2018 г. трендът на БФБ бе низходящ. Освен това масовото схващане е, че фондовата борса е запазена територия само за големите дружества и холдинги, управляващи стотици милиони левове оборот, като "Софарма", "Химимпорт" и "Трейс", а малките и стартиращи бизнеси просто нямат място там.