Методи Георгиев е изпълнителен директор на Cargill България и директор операции на Центъра за споделени услуги на Cargill в България от септември 2015 г.
Методи Георгиев е изпълнителен директор на Cargill България и директор операции на Центъра за споделени услуги на Cargill в България от септември 2015 г.

Често казвам, че в голяма степен успехът се дължи на това да бъде създадена правилната среда за взаимодействие. За мен това важи в пълна сила за бизнеса и образованието. Напоследък много се пише и говори как българската икономика има огромна потребност да запазва повече млади и образовани кадри у нас и как да си върне вече напусналите таланти.
В компанията, която управлявам, хората винаги са на първо място - те са нашият най-ценен и важен капитал. Но това не е ценност само при нас - бизнесът вече ясно осъзнава, че до голяма степен е зависим от хората и се нуждае от тяхната мотивираност за професионална реализация и развитие. Гордея се, че за представителството на Cargill в България това отдавна е наша основна стратегическа кауза и работим постоянно в този аспект.
Cargill е глобална компания и оперира в България от 2006 г. Тук ние предлагаме кариери с международен мащаб - най-вече в нашия Център за споделени бизнес услуги в София, който отвори врати през 2014 г. и е неразделна част от глобалната стратегия на компанията. Центърът предоставя набор от изнесени услуги, които поддържат бизнеса на Cargill в региона на Европа, Близкия изток и Азия. Те са в няколко направления - финанси, управление на човешките ресурси, транспорт и логистика, както и стратегическо снабдяване. В тези сфери на компетентност в Cargill Business Services Sofia даваме престижна и висококвалифицирана работа на много професионалисти, някои от които са учили и дори работили в чужбина, но са се върнали, за да продължат професионалното си развитие тук. Също така имаме и немалко чужденци, които са избрали България по редица причини. Една немалка част от тях са, че условията на живот, които имаме в страната ни, са отлични, а възможностите за образование, допълнителни професионални обучения, а оттам и кариерен напредък у нас стават все повече с всяка изминала година. В контекста на нашия опит можем определено да твърдим, че успехът в България е възможен.
Ето защо в Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в България си поставихме за цел да сътрудничим устойчиво с университетите в страната и да ги подкрепяме в усилията им да свържат обучението с актуалните бизнес практики и възможности. По този начин спомагаме да се подобрява качеството на академичното образование, а студентите проявяват жив интерес към този конструктивен диалог и всички видове образователни иновации, включващи колаборацията на компании и университетите, в които учат.
Особено активно работим със Софийския университет и в частност с неговия реномиран Стопански факултет. Съвсем скоро планираме редица инициативи, чрез които бизнесът ще може да се среща още по-често със студенти и наскоро завършили образованието си млади хора, за да дискутираме с тях възможностите им да останат в България и да открием заедно още начини, по които да ги мотивираме да останат тук.
Визията ни е тези дейности да бъдат насочени на първо място към студентите, но също и към широката публика. Така се опитваме да обърнем внимание не само на темата за възможността на младите хора да се върнат обратно у нас, но да акцентираме върху това, че талантите на България нямат нужда да заминават другаде в търсене на реализация. Напротив - тук те имат възможности за качествено образование и обучение, свързано и подкрепено от бизнеса. Имат и множество опции за добра кариера и успешно бъдеще не само в големи международни компании, но и в изключително силно развиващи се български компании, които не отстъпват на международния бизнес.