Семейството се трансформира в дълг в най-буквалния смисъл на думата
Семейството се трансформира в дълг в най-буквалния смисъл на думата

Живеем във време, в което няма нищо по-трудно от това да определиш бъдещето. Като под "бъдеще" не разбираме онази отнесена напред имагинерна далечност, а дванайсетте месеца, които съставляват 2019 г. За всички нас ще бъде все по-неясно какво ще правим утре и дали в това утре ще има както място, така и необходимост от нашето познание и натрупани умения. В тази връзка поне за мен, а и за моята агенция 2019 г. ще бъде изключително определяща. Защото вярваме, че това, което ще поскъпва най-много в задаващите се неясни времена, е цената на добавената стойност. Затова ето темите и нещата, на които аз, а и Nitram ще обръщаме много специално внимание през следващите дванайсет месеца.

Трансформацията на социалните мрежи
От 2018 г. нашата агенция не класифицира социалните медии като приятелска, независима среда. Поради тази причина ние увеличаваме предпазливостта, с която ги използваме. Facebook и останалите все повече се превръщат в медийни канали, които променят алгоритъма си така, че да принуждават рекламодателите да увеличават бюджетите си.