Той е образован, натрупал опит в тежки времена (независимо дали в България, или в чужбина) и разчита основно на собствените си знания, умения и устойчивост
Той е образован, натрупал опит в тежки времена (независимо дали в България, или в чужбина) и разчита основно на собствените си знания, умения и устойчивост

Не, това няма да е един от онези текстове, които ще правят дисекция на поколенията и ще ги сравняват по несравними критерии. Тук и сега ще се фокусираме върху 40-годишните мениджъри. Заслужава си да им обърнем специално внимание, защото те и в глобален, и в български аспект принадлежат към поколение, призвано да реализира преход към нов тип икономически и обществени отношения. Думата "преход" у нас е по-скоро идеологема, но в действителност днешните 40-годишни са може би първото поколение, в което има шанс разбирането за част от случилото се през последните 30 години да има "нов прочит". Една от причините за това е, че съществува една сравнително устойчива бизнес среда, в която характерните експерименти от 90-те години на 20. век са наистина история. От друга страна, за баланс днес глобалният свят е подготвил достатъчно сблъсъци с несигурност и нелицеприятна икономическа реалност, която коства нерви и усилия.
И все пак какво е характерно за породата на 40-годишния мениджър, което би трябвало да ви остави спокойни, ако му поверите бъдещето си в професионален аспект?