Проблемите с Търговския регистър и разпространението на пътните винетки са най-пресните примери за неудачите на държавната администрация с цифровите технологии
Проблемите с Търговския регистър и разпространението на пътните винетки са най-пресните примери за неудачите на държавната администрация с цифровите технологии

Облачните технологии, анализите на големи масиви от данни, финтек секторът, интернет на нещата и "умните" градове са все примери как информацията може да се съхранява, анализира и споделя дигитално и така да преобразява както бизнес отношенията, така и цялото общество. Този набор от икономически дейности, които използват дигитализирана информация с основна цел ключово повишаване на производителността, са в основата на цифровата икономика на бъдещето. Нейна основна характеристика също така е все по-голямо отдалечаване от физическото промишлено производство и фокусиране върху услугите по оптимизация на бизнес процесите във всяка сфера.

Няколко пъти по-ефективно
Както е известно, производителността на българската икономика към момента е около два пъти по-ниска от средната за Европейския съюз. И при запазване на сегашните темпове на растеж може да очакваме да се изравни с нея след 24 години - това поне показват изчисленията в последния доклад на институт "Отворено общество". Този процес може значително да се ускори, ако страната ни положи целенасочени усилия да се превърне в дигитална икономика.