Всяка компания има свои стандарти за комуникация
Всяка компания има свои стандарти за комуникация

Как да говорим или пишем на служителите си така, че те винаги да ни разбират, комуникацията да е лесна, приятна и по възможност вдъхновяваща. Не е лесна тази задача, могат я истинските специалисти и утвърдените лидери.
Нека си дадем сметка - днес първият фактор за добра вътрешна комуникация е, че всеки наш служител вече може да бъде медия и да гради или унищожи репутацията на организацията ни. И това е много важна причина, поради която си струва да осмислим отношението си към начина, по който общуваме с хората си.
Да си спомним кризисната ситуация, в която изпадна верига за пици, след като двама нейни служители пуснаха "за забавление" видео, в което се гавреха с храната за клиентите. Няма инструменти, с които може да ограничим тази свобода. Единственото, с което разполагаме, е умението ни да увличаме хората си, да ги вдъхновяваме, да ги направим наши партньори в комуникацията с различните заинтересовани групи извън организацията.