Пиарът все повече излиза отвъд традиционните отношения с медиите и е достъпен дори за локални компании
Пиарът все повече излиза отвъд традиционните отношения с медиите и е достъпен дори за локални компании

Преди години излезе една странна и леко вредна книжка на двама на пръв поглед симпатични американци. С техники и аргументация от вековете на алхимията и с подход на провинциална врачка те се опитваха да убедят непредубедените читатели, че в комуникационната сфера предстои една дългоочаквана промяна. Книгата се казваше "Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс". Затаихме дъх.
Кристалното кълбо на двамата самозванци проработи само наполовина. Години след това пиарът определено е във възход, но пък рекламата - което е чудесно - въобще не си е и помисляла да залязва. Напротив, благодарение на онлайн медиите и социалните мрежи си се развива доста добре. Но както и да е, тук ни интересува само втората част от заглавието, което по редица причини, обективни и субективни, се случва през последните години. И тъй като основна част от "аргументите" в книжката бяха в стил "рекламата е вятърът, а пиарът е слънцето", може би сме длъжни да хвърлим малко истинска светлина върху ситуацията.