Д-Р ЛОРЕТА ГРАЦИАНО-БРУНИНГ е световен експерт в работата на мозъка. Основател на института за изследване Inner Mammal Institute, който има за задача да помага на хората да управляват положителните и отрицателните реакции на своя мозък.
Д-Р ЛОРЕТА ГРАЦИАНО-БРУНИНГ е световен експерт в работата на мозъка. Основател на института за изследване Inner Mammal Institute, който има за задача да помага на хората да управляват положителните и отрицателните реакции на своя мозък.

- Госпожо Брунинг, кои са навиците на щастливия мозък?
- Всички ние имаме мозък на бозайници, който ни възнаграждава с прилив на "хормони на щастието", когато правим неща, които са от полза за оцеляването ни. Всъщност възприемаме и оцеляването чрез невралните пътища, които сме изградили въз основа на ранния си опит. Всеки път, когато в организма ни се освобождават хормони на щастието, в мозъка ни се появяват нови неврални пътища. Това е и механизмът, по който мозъкът се приучава да повтаря поведението, което се възнаграждава. Но и именно той ни изкушава да повтаряме поведение, което може да ни вреди в дългосрочен план. Затова често допускаме едни и същи грешки. Когато знаем как точно работят хормоните на щастието, можем да изградим нови здравословни неврални пътища, за да ги стимулираме.

- До каква степен щастието зависи от мислите и нагласите ни?
- Нека погледнем на тази ситуация от обратната страна: хората, които живеят добре, може да бъдат нещастни, нали?