лидерите със самочувствие привличат силни сътрудници
лидерите със самочувствие привличат силни сътрудници

Редакцията на списание "Мениджър" формулира осем критерия за добра фирма с надеждата те да послужат като полезен ориентир и модел за успяващия бизнес в България. Според нас добрите фирми:

Изпъкват пред останалите играчи в сектора. Фирмата трябва да притежава "уникално предложение за продажба" - онова нещо, което я прави единствена и неповторима. Понякога това е иновативен продукт, основан на модерно технологично решение, в България има немалко такива предприятия. Но понякога е достатъчно нещо много по-просто: усмихнат и мотивиран персонал, добре уредено гаранционно обслужване, удобни условия за плащане или доставка до дома.
Една фирма, която прави всичко точно както останалите, ще се задържи на пазара, но няма да се развие. Конкуренцията е опасно нещо: някои предприятия са недостижими по отношение на себестойност и цени, други имат непробиваема дистрибуторска мрежа, трети се радват на предимство на географски пазари. Изисква се мениджърски усет, за да избереш онова, в което да изпъкнеш. И ако то е точно онова свойство на продукта, което клиентът цени най-високо, значи си наистина добър.