Най-голям дял от българите - 45%, са "почти щастливи"
Най-голям дял от българите - 45%, са "почти щастливи"

Българите са почти щастливи според първия Национален индекс на щастието, изготвен по поръчка на "Мениджър". Средният Индекс на щастието за страната е 56,0 точки (от 100 възможни), което е по-малко от средното за света - 60,9 точки, според глобалния Индекс на щастието на The Happiness Alliance за 2018 г. Най-голям дял от българите - 45%, са "почти щастливи", 31% са нещастни, 20% са щастливи и 4% са напълно щастливи. Резултатите не са толкова лоши в сравнение с представите, които сами имаме за себе си, но очевидно има нужда и възможности за подобрение. Как да стане това?
Доходите, разбира се, са първият важен репер. Хората с много ниски доходи са преобладаващо нещастни - при доход до 500 лв. на месец 43% от хората са нещастни, докато при доход от над 1500 лв. само 16%.
Разбира се, не е реалистично всички изведнъж да скочат от 500 на 1500 лв., но въпреки това е важно да се преследва бърз и устойчив растеж.