Покрай Брекзит, за който писах в "МениджърНюз" на 22 юни 2016 г.** и където не се случва нищо неочаквано от тогавашното предвиждане, и покрай вътрешно важни политически теми наближаването на очакваните действия по встъпването на България в "чакалнята" на Еврозоната и членството в самата зона бяха напълно забравени.
Това е странно, защото темата би следвало да е актуална поради наближаващите избори за Европейски парламент, поради промяната в политиката на Европейската централна банка и появата на нови виждания за ролята є в икономиката на Съюза. И поради възможното улесняване на процеса на приемане в зоната.

Опитът
Тревогите и неяснотите около Брекзит някак от само себе си преминават в желание политиците от еврогрупата да покажат нейното величие. То има действителни основания.
Има общо подобрение на основните макропоказатели за стопански напредък на зоната за целия двадесетгодишен период. И в частност на новите страни членки, приели еврото - от стабилност на цените, през ръст на заетостта и търговията, спад на лихвените проценти, до 54% ръст на БВП и ръст на доверието към хората от зоната.