ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ e ръководител на Техническия инженерен център на "Фесто" в София от януари 2019 г. В продължение на години заема ръководна функция в компания, свързана с автомобилната индустрия, където стартира като софтуерен инженер. В момента готви докторантура по специалност "Електроника" В ТУ-София.
ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ e ръководител на Техническия инженерен център на "Фесто" в София от януари 2019 г. В продължение на години заема ръководна функция в компания, свързана с автомобилната индустрия, където стартира като софтуерен инженер. В момента готви докторантура по специалност "Електроника" В ТУ-София.

Бизнесът навлиза във всеобхващаща дигитализация, изкуствен интелект и автоматизирани производства. Свят, в който интелигентните устройства комуникират помежду си, управляват се от отдалечен достъп и предоставят предварителна информация за бъдещи рискове.
Като глобален играч и лидер в индустриалната автоматизация "Фесто" се изправя пред редица предизвикателства във все по-динамичната и променящата се пазарна среда. Следващата революция в индустрия 4.0 изисква и следващо ниво на холистичен дизайн на системите, което позволява все по-голям брой компоненти да си взаимодействат и комуникират като интелигентни единици. Увеличаващият се брой на генерираните данни и на интелигентните алгоритми заедно с уеб и облачните технологии ще създадат допълнителна стойност за клиентите в бъдеще. За да отговори на изискванията на дигитализацията, "Фесто" се фокусира все повече върху електрониката и софтуерното инженерство. Поради наличието на качествени кадри в тези области концернът избра клона си в София за партньор в развойната си дейност.
През следващите години "Фесто" планира значително увеличение на броя на служителите в инженерния център в България и по този начин ще превърне местния клон в едно от ключовите места за глобална научноизследователска и развойна дейност и иновации. Решенията за съвременна роботика заедно с интелигентен и интуитивен софтуер както за компоненти, така и за уеб и облачни приложения ще бъдат разработени от новия развойно-технологичен център и ще допринесат за посрещане на нарастващите изисквания на клиентите на концерна.

- Господин Грозданов, от началото на годината вие сте ръководител на Техническия инженерен център - София. Какви са първите ви впечатления от "Фесто"?
- Темповете, с които се движи автомобилната индустрия, са изключително ускорени през последните 10 години. Тази динамичност тепърва предстои да бъде подета и от света на индустриалната автоматизация. За времето, в което съм част от семейството на концерна "Фесто", усетих духа на семейната организация с над 80-годишна история.

- Как бихте дефинирали мисията и визията на проекта?
- "Фесто" дава импулси за индустриалната автоматизация. Ние правим клиентите си по-продуктивни с нашето ноу-хау, с погледа си върху цялото и с любовта към детайла. Ние въодушевяваме чрез интелигентни и интуитивни решения за индустриалната автоматизация.
Мисията на подразделението е да изгради компания в България, която да е лидер в разработването на технологии за индустрия 4.0 с фокус автоматизиране на производствените линии и тяхното управление с отдалечен достъп.
Нашата визия да бъдем световен лидер на пазара на пневматичните и електрическите задвижвания в индустриалната автоматизация и при техническото образование означава да сме взискателни, да умеем да ценим, да гледаме напред, да сме отговорни. Всеки ден. За това ще спомогне и формирането и изграждането на професионален екип в България, който да бъде основен партньор на концерна "Фесто" в разработката на нови продукти и технологии.


- Какви са плановете на центъра в научноизследователската и развойната дейност?
- Концернът "Фесто" има нужда от сериозен вътрешен партньор, който да разработва новите технологии и продукти. Затова се взе и стратегическото решение Техническият инженерен център да бъде в София. Производството с марката "Фесто" в България има вече почти 20-годишна история - време, за което дружеството успя да докаже и разгърне своя професионализъм по отношение на екип, качество, продукти, процеси, развоен отдел и други. Освен това България е близо до Германия и не на последно място инженерните кадри от страната ни са с изключително високи теоретични и практически познания. Неслучайно всяка година печелят награди в областта на продуктовия дизайн. Това прави от нас надежден и предпочитан партньор и в управлението на проекти на глобално ниво в дефинирането на продукти и технологии от нов тип.

- Защо изкуственият интелект става все по-важен за индустриалната автоматизация?
- Изкуственият интелект вече е част от почти всички области на индустрията. Затова и преди година към концерна "Фесто" се вля тъкмо компания за изкуствен интелект. Автоматизацията не е изключение. Новите технологии (изкуственият интелект) чрез своя алгоритъм и функционалност ще предоставят предварителна информация за възможни рискове и излизане от толеранса на производствената линия, както и кога това ще се случи. Изкуственият интелект ще бъде имплементиран и в различни устройства, разработвани от "Фесто" с цел по-голямо прецизиране на автоматизираната работа на действие.

- Какво стои в основата на "умната, интелигентната и учещата се организация"?
- Интелигентните решения и разработки, съобразени с изискванията на клиента, гъвкавостта на процесите, както и готовността да се откликне на нуждите на пазара и на клиентите ни.

- Какви са плановете за разширяване на развойния екип в България?
- Производственото дружество на "Фесто" в България и в частност механичните инженери са изградили име, че са носители на нестандартен и иновативен път в областта на продуктовия дизайн. В развойния център това ниво тепърва предстои да бъде достигнато от софтуерните и хардуерните инженери, пред които ясно са очертани целите и предизвикателствата на деня.

- Какъв тип мениджър сте и какъв професионален опит пренасяте в света на "Фесто"?
- Мениджър, който смята, че за да може да работи един екип по правилния начин, в него трябва да доминират семейните ценности на доверие, подкрепа, ангажираност и отдаденост. Затова и самият аз подхождам с доверие, делегирам и подкрепям.
Споделям вижданията, че хората са еднакви навсякъде, а ние сме хора на света - приемайки и осъзнавайки различията. Това убеждение е още по-силно след двугодишния ми опит от живота ми в Китай! Там работех едновременно в близост до производството и до крайния клиент, което ми помогна много в изграждането ми като ръководител. Радвам се, че отново съм част от мултинационална компания, където, разпръснати по целия свят, имаме възможност да говорим на един език.

- Каква е вашата формула за баланс между професионални ангажименти и личен живот?
- Един екип или една организация, за да работят като добре смазана машина и да постигат целите си, преди всичко трябва да чувстват принадлежност, защото и в екипа е като в семейството. Човек винаги трябва да намира начин, нестандартен начин за намиране на правилното решение, защото "няма невъзможни неща"!